Florida State Student Entrepreneur Expo

Florida State University students showcase their business plans at the Student Entrepreneur Expo.